علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

 هر مساله جدی را معمولا با شوخی آغاز میکنیم...

این هم برای خود تاکتیکی است برای سفر به مکان هایی با ضریب خطر  بالا ...اول حرف اش را در خانه میندازیم که اگر بشود فلان وقت قرار است برویم فلان منطقه ...تا ببینیم که فضا و مخالفت ها چقدر جدی است...این مرحله را شروع کردم....دو ماهی است که در ذهن ام شدن و نشدن سفر به افغانستان را بررسی میکنم...


کمی از رضا امیرخانی کمک گرفته ام و برای اطلاعات ریز هم چند سفرنامه که در فضای مجازی پیدا می شد  را یافتم ولی تمامی ندارد...نمیدانم تاریخ دقیق اش را....ولی میدانم علاوه بر وقت،پول هم می خواهد...علاه بر پول جسارت هم می خواهد ...و علاه بر این ها همراه هم میخواهد...فعلا زمان مشخصی در ذهن ندارم...

ولی صرف کنجکاوی به جمع آوری اطلاعات روی اورده ام...

به ذهن ام آمد اینجاتامیتوانم این اطلاعات را جمع کنم...

1.کلیک کنید!

2.کلیک کنید!

3.کلیک کنید!

4.کلیلک کنید!

5.کلیک کنید!

6.هفته نامه ثبوت(بلخ)کلیک کنید!

حجم: 1.29 مگابایت
توضیحات: یکی از هفته نامه های ثبوت(این شماره بیشتر سیاسی است

8.دریافتفایل سفرنامه
توضیحات: فایل PDF

9.این هم سایتی در زمینه فرهنگ هرات

  • ۳۹۲ نمایش