علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

طبق هر سال  معمولا به یک بهانه ای در استان یزد...چرخی میزدیم و امسال هم قرار بود انجا باشیم که مشغله کار نگذاشت...

خانم امینی چند عکس از حال و هوای این روزهای میبد برایم ارسال کردند که فکر کردم اینجا بیاورم  که دیده باشید...

با تشکر از ایشان

و این عکس که یک طوری متصل است به داوران دانشجویی میبد و اکنون در تهران

(استاد گل محمدی و معاون دانشگاه تهران)

  • ۳۱۴ نمایش