علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

آبان ماه 93 بود که با دو تن از دوستانی که به فاصله نسبتا کمی با هم خدمت سربازی مان تموم شد سفری 11 روزه داشتیم به  کشور ترکیه و مشخصا گشتی در آنکارا و کامل تر در استانبول و در راه برگشت در وان...

نکته جالب سفر ما سفر با قطار است ...سفری که با تنهای اش و با دیدن صخره های ایران آغاز شد و در مسیرش گذری کردیم با کشتی از دریاچه وان و پس از آن روستاهای مسیر آنکارا و در نهایت استانبول همان شبه اصفهان خودمان برای ترکیه...

معمولا سفرنامه اصفهان کم میبینیم چون بسیار حرف برای گفتن هست و شاید در حد کتاب...ترکیه هم از این قاعده مستثنی نیست...صرف یادآوری فقطسعی میکنم گزارش تصوری در اینجا بیاورم...

مترجم تیم که ناشی هم بود،من بود ولی مشکلی خدا رو شکر نداشتیم...

هزینه سفر هم با لیر 1530 تومانی در حدود 1 میلیون تومان شد...که خوب برای ما غیر طبیعی هم نیست....

البته دوستان کمی سختی کشیدند ک بعدا میگفتند خاطره شد!

به عنوان دانشجوی ایران شناسی دوباره بروم خوب می شود!

ترکیه و افتخار پرچم اش...

ترکیه و مسجد هایش و صدای اذان اش...

ترکیه و جوان های مدرن شبه ایران اش....

خط فارسی عثمانی...


  • ۳۰۴ نمایش