علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

به عنوان یکی از اعضای انجمن علمی دانشجویی ایران شناسی با خانم فرجی و دوستان دیگری شروع به فعالیت هایی کردیم که خدا رو شکر قابل لمس نسبت به فعالیت های قبلی داشت ...امروز وقت خوبی دیدم که این فعالیت ها را در قالب عکی با توضیحی کوتاه در سایت بیاورم...البته با تشکر از گروه ایران شناسی دانشگاه تهران و عکس ها هم از آقای بنی جانی خانم محمدی و خانم فرجی و من...خانم فرجی زحمت های بسیاری در هماهنگی ها کشیده اند...

نشست کاوش های نیشابور و زیبا شناسی ویرانه

2.نشستی درباره خرده اوستا با مهمانی از دانشگاه کپنهاگ

در این نشست استاد گشتاسیب عزیز و ایلنت هم بودند

نشستی درباره نوروز با دعوتی از استاد محیط طباطبایی

نشستی درباره جاده ابریشم چین

با سه سخنران از چین


  • ۱۲۹ نمایش