علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

انگیزه زندگی با ایران شناسی مفهومی است خود ساخته که در آن فراتر از دغدغه های شخصی یک فرد میتواند با دغدغه وطن خود و شناخت ان روزگاری را بگذراند ....و داسته ها و خاطرات و هستی خود را در قالب داشته های ایران شناسی از سفرنامه و تحقیقات و یا فعالیت های ساده تر گذرانده است....

شاید برای من از جمله کسانی که انگیزه زندگی شان ایران شناسی بود همان ایرج افشار و منوچهر و ستوده و باستانی پاریزی وشفیعی کدکنی و مردم عادی است که برای حفظ شه و روستا خود از خود مایه می گذرانند...

حال ما افرادی که در غالب دانشجوی ایران شناسی در حال تحصیل هستیم ....از انگیزه های مان چه مقداری برای ایران شناسی است...

چقدر خوب است که انگیزه زندگی هایمان ایران شناسی هم باشد...

ایران بزرگ.........من اینجا و گوشه ای وطن بی من....

  • ۶۹ نمایش