علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

آخرین باری به دربند رفتم شاید سه سال پیش بود به همراه برادرم و دایی ام....دیروز فرصتی دست داد با علی ایلنت کمی کوهپیمایی کنیم...البته نسبت به قبل بسیار پیر تر شده بودم و نتوانستیم حداقل به ایستگاه اول آن برسیم در صورتی که  قبل تر ها هر چند به سختی توچال را هم پیموده بودیم....

هر چه باشد کوه انسان ساز است و ....

دلم برای فریدون تنگ شده است...چه کنم که بد قولی ها آنقدر زیاد شد که دیگر روی تماس ندارم ...فریدون و بسیاری از دوستانم را بیاد دارم....اما کار بعضی وقت ها صفت لعنتی به خود میگیرد جبری است که بعضا مرا مغلوب میکند....

نعدادی عکس برای این گردش چند ساعته....


 اینجا ویرانه ای زیبایی بود در مسیر کوه پیمایی....کاشی های اش نظر ما راجلب کرد...